NetClub

Política de Protecció de Dades de Personals

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), li informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Responsable

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Plaça de la Vila 5
08130 Sta. Perpètua de Mogoda, Barcelona.
Tel 935743234 Delegat de Protecció de dades: dpd@staperpetua.cat

Finalitat del tractament
Atendre les vostres consultes, peticions, suggeriments, notificacions i queixes.
Promocionar i informar-vos de les activitats que duem a terme, productes i altres aspectes relacionats amb els serveis que oferim, mitjançant correus electrònics, el web, les xarxes socials i altres mecanismes.
Dur a terme estudis de mercat i d’informació socioeconòmica.
Legitimació
Les dades poden ser recollides mitjançant formularis web, inscripcions a esdeveniment, sol·licituds d’informació i correus electrònics. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
Cookies
Pel simple fet de navegar pels nostres webs, recollim informació limitada dels usuaris i estadístiques globals anònimes. Aquesta informació la utilitzem per millorar l’accés als continguts i als serveis que us oferim, i per monitoritzar el seu rendiment. Aquesta informació l’obtenim mitjançant les galetes que es desen en els vostres navegadors i els logs que es desen en els nostres servidors web.
Destinataris de les dades
Les dades que recollim son d’ús intern, però en alguns casos és necessari comunicar a terceres parts la informació que ens heu proporcionat, per poder prestar-vos el servei sol·licitat; com a d’altres administracions públiques o empreses subcontractades per realitzar un treball concret en benefici dels Serveis.
Drets
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, per escrit a (Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Pl.de la Vila,5- 08130 Santa Perpètua de Mogoda, 93.574.32.34 o a la seu electrònica www.seu.staperpetua.cat)
Conservació de les dades
Mentre es mantingui l’interès per part de l’usuari de mantenir les dades i no exerciti el seu dret de supressió
Reclamació
Te dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.